STRONA GŁÓWNA » BEZPIECZNE INWESTYCJE

Bezpieczne inwestycje to opcja, z której chciałoby skorzystać wiele osób.

Chęć pomnożenia swojego kapitału, ale z jak najmniejszym ryzykiem lub w ogóle bez niego jest bardzo pożądanym rozwiązaniem.

Obecnie istnieje kilka możliwości pomnażania swoich pieniędzy w sposób bezpieczny lub minimalizując ryzyko utraty kapitału.

Są to rozwiązania opierające się zarówno na inwestycjach bankowych, jak i inwestowaniu wymagającym włożenia pewnej pracy – w dalszym ciągu zachowując wysoki poziom bezpieczeństwa.

Jak zatem bezpiecznie inwestować pieniądze?

Jakie są bezpieczne metody bankowe i pozabankowe? Jakich biznesów unikać?

Odpowiedzi na te pytania wraz z opisem konkretnych pomysłów prezentujemy w dalszej części tekstu.

Bezpieczne inwestycje – lokaty bankowe

Pierwszym i zdecydowanie najbezpieczniejszym sposobem pomnażania swoich pieniędzy są lokaty bankowe.

Są one dostępne praktycznie w każdym banku. Ich największą zaletą jest 100% poziom bezpieczeństwa.

Każdy bank dzięki BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) oferuje pełne zabezpieczenie kapitału do 100 000 euro.

W razie upadku banku pieniądze do tej sumy są nam zwracane przez gwaranta przeważnie w ciągu 1-2 miesięcy.

Lokaty bankowe dają zatem pełne bezpieczeństwo i nie musimy obawiać się o zdeponowane na nich środki.

Zarobek, jaki można wypracować na lokacie, różni się w zależności od oferty banku, promocji czy poziomu inflacji. Przeważnie są to sumy rzędu 2%-5%.

Wyszukując odpowiednie oferty, możemy zarobić na swoim kapitale kilka procent rocznie bez zbędnego ryzyka czy wykonywania dodatkowych czynności.

Bardzo dobrym sposobem na znalezienie odpowiedniej lokaty są porównywarki lokat dostępne w internecie.

W tym miejscu zestawione są wszystkie aktualne propozycje banków i bez problemu możemy znaleźć tę najlepszą.

Niektóre banki udostępniają też nowym klientom, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z ich produktów bankowych lokaty na preferencyjnych warunkach.

Tj. mające wyższe niż standardowe oprocentowanie.

Warto w takich przypadkach wykorzystać tę promocję i otworzyć kilka nowych lokat w różnych bankach.

Bezpieczne inwestycje – fundusze inwestycyjne – 5-15%

Jeśli zarabianie na lokatach jest dla nas zbyt mało dochodowe i atrakcyjne możemy skorzystać z opcji inwestowania w fundusze inwestycyjne.

Wiele banków ze swojego ramienia prowadzi specjalne fundusze, w które możemy inwestować pieniądze.

Bank zatrudnia specjalistów np. od handlu akcjami czy inwestowania w indeksy i swoim klientom proponuje dołączenie do takiego funduszu inwestycyjnego.

Jeśli któryś klient chce do niego dołączyć, wpłaca jedynie pieniądze, które trafiają do głównej puli funduszu.

Specjaliści obracają nimi i inwestują je np. na giełdach, a my nie musimy robić tego samodzielnie.

To bardzo korzystne rozwiązanie z tego względu, iż specjaliści zarządzający funduszami mają większe doświadczenie oraz wiedzę na ten temat.

Dzięki temu możemy liczyć na zarobek 5%, 10%, a nawet kilkunastu procent w skali roku.

W zależności od rodzaju funduszu jest on bezpieczny do pewnego poziomu, czyli np. samego kapitału, jaki wpłaciliśmy czy umożliwia stratę pieniędzy.

Możemy również w niektórych przypadkach ustalić maksymalną granicę start.

Oznacza to że w zależności od wybranej opcji, nie zarobimy nic, stracimy cały kapitał lub stracimy maksymalnie np. 20% tego, co wpłaciliśmy.

Warto porozmawiać o tym kluczowym elemencie z doradcą i wspólnie wybrać najlepsze rozwiązanie.

Produkty strukturyzowane — bezpieczne rozwiązanie pośrednie

Bardzo ciekawym — pośrednim rozwiązaniem pomiędzy lokatami a funduszami inwestycyjnymi są produkty strukturyzowane.

Są to produkty, które umożliwiają zysk rzędu nawet kilkunastu procent lub w najgorszym razie po roku brak jakiegokolwiek zarobku.

Dzieje się tak, iż kwota przez nas wpłacona jest dzielona na dwie części w proporcjach – np. 70% do 30%.

Większa suma zdeponowana jest na bezpiecznej lokacie i zarabia w ten sposób, a mniejsza jest inwestowana w ryzykowne fundusze inwestycyjne.

Dzięki temu w razie niepowodzenia ryzykownej inwestycji stratę pokrywa zysk z lokaty a my na koniec np. 1 rocznej umowy w najgorszym razie nie otrzymamy nic więcej niż sam kapitał — również nic nie tracąc.

To idealne rozwiązanie dla osób, które są w stanie zaryzykować wysokość zysków, ale nie chcą stracić samego kapitału.

Gdy fundusz odniesie sukces, zarabiamy znacznie więcej niż na typowej lokacie bankowej.

Bezpieczne inwestycje – obligacje

Jednym z najbezpieczniejszych sposobów, które możemy wykorzystać do pomnażania naszych pieniędzy, są obligacje państwowe i prywatne.

Obligacje państwowe emituje państwo i są one podobne do lokaty bankowej.

Mają one długość np. roku czy kilku lub kilkunastu lat. Im dłuższy czas, tym większe zyski.

Mogą one wynosić kilka procent, a same obligacje są gwarantowane przez państwo.

Jest to bardzo bezpieczny sposób inwestycji, gdyż aby stracić środki, musiałby upaść cały system finansowy kraju.

Nieco większy zysk przy relatywnie dużym bezpieczeństwie dają również obligacje prywatnych firm i spółek. Marki takie jak np. Orlen S. A. mogą również emitować obligacje.

Jest to bardziej ryzykowny sposób inwestycji, gdyż spółki prywatne mogą częściej bankrutować, ale dobierając odpowiednio wiarygodną firmę, możemy również bezpiecznie inwestować.

Bezpieczne inwestycje – złoto, srebro i inne kruszce, sztuka, wino, ziemia

Bardzo dobrym i pewnym sposobem inwestycji jest inwestowanie w realne przedmioty o dużej wartości.

Z pewnością będzie to złoto, srebro, kruszce, wino czy obrazy.

Ich wartość gwałtownie nie spada a w razie jakichkolwiek problemów mamy w ręku konkretny przedmiot i możemy go sprzedać.

Dobrym rozwiązaniem są fizyczne sztabki złota, które można kupić w wiarygodnych mennicach.

Są one różnej wielkości — nawet kilku gramowe w cenie ok. 100 zł co wydaje się idealnym połączeniem bezpiecznej inwestycji i możliwości zarobku.

Jakich inwestycji nie realizować?

Z pewnością będą to programy mało znanych firm internetowych, zagranicznych czy o wątpliwej reputacji.

Bardzo często okazują się niewypałem, a wiele osób traci swoje pieniądze.

Warto również zastanowić się nad sensownością inwestowania w całkiem nowe projekty.

Wahania kursów są bardzo duże, ale i oprócz potencjalnego zarobku możemy stracić znaczną część kapitału.

Nie warto również ryzykować wkładu pieniędzy w biznesy czy inwestycje, które oferują zwroty rzędu kilkudziesięciu procent.

Taki zysk nie jest realnie możliwy, a firmy oferujące takie zwroty, okazują się być najczęściej piramidami finansowymi.

Dywersyfikacja inwestycji

Dywersyfikacja inwestycji – ogranicz ryzyko i rozsądnie podziel swój kapitał!

Dywersyfikacja inwestycji jest jedną z podstawowych czynności, jakie powinniśmy wykonywać, inwestując swoje pieniądze.

Z tego sposobu minimalizowania ryzyka korzystają nawet najlepsi inwestorzy, nigdy nie przeznaczając na dany cel inwestycyjny wszystkich swoich środków.

Dywersyfikacja może być również elastyczna, a my możemy odpowiednio nią sterować, aby dopasować ją do swoich potrzeb czy preferencji inwestycyjnych.

Czym zatem jest dywersyfikacja inwestycji?

W jakich branżach możemy ją zastosować?

Jak płynnie regulować dywersyfikację i dostosować ją do swojego sposobu inwestowania?

Czy każdy może z niej korzystać?

Odpowiedzi na te pytania, przydatne porady i wskazówki prezentujemy w dalszej części tekstu.

Bezpieczne inwestycje – czym jest dywersyfikacja kapitału?

Dywersyfikacja inwestycji to podzielnie danego kapitału inwestycyjnego na kilka mniejszych części i zainwestowanie ich w niezależnie biznesy oraz opcje.

Dywersyfikacja, czyli dzielenie pieniędzy na różne inwestycje pomaga znacznie obniżyć ryzyko bankructwa i utracenia wszystkich pieniędzy.

W przypadku niepowodzenia biznesu, w który zainwestowaliśmy wszystkie pieniądze, możemy bezpowrotnie je stracić.

Ideą dywersyfikacji jest rozdzielenie środków na kilka biznesów.

W przypadku gdy jeden z nich się nie uda, pozostałe w dalszym ciągu, będą dostarczać nam zysków i w ten sposób będziemy mogli w dalszym ciągu prowadzić swoje inwestycje.

Dywersyfikacja jest podstawową metodą największych inwestorów w różnych dziedzinach, co jest najlepszym przykładem na to, że to doskonały środek bezpieczeństwa.

Dywersyfikować środki możemy w różnym stopniu, w różnych branżach i w różnych sytuacjach. Samo przeprowadzenie podziału nie jest trudne.

Kto i w jakich branżach może stosować dywersyfikację?

Dywersyfikacja to bardzo rozległe pojęcie i doskonale nadaje się do wdrażania w różnych branżach i sytuacjach.

Dzielić kapitał inwestycyjny możemy zarówno w małych firmach, dużych przedsiębiorstwa oraz wtedy gdy chcemy po prostu jako osoby prywatne zainwestować swoje nadwyżki finansowe.

Każda osoba chcąca inwestować może wykorzystać dywersyfikację do zminimalizowania ryzyka poprzez odpowiednie działania.

Jeśli zależy nam na bezpiecznym inwestowaniu, zamiast inwestować wszystkie środki np. w zakup wina czy ziemi możemy zakupić mniejsze partie ziemi, wina i złota.

Dywersyfikować możemy również portfel inwestycyjny, jeśli inwestujemy w indeksy, fundusze, kryptowaluty – https://filarykryptowalut.pl/

Zamiast kupować akcje jednej spółki, warto kupić kilka na mniejsze sumy.

Dywersyfikacja jest również korzystna przy dużych sumach np. gdy zamierzamy otworzyć lokalną markę lub kupić firmę.

Warto rozważyć jest wtedy otwarcie dwóch małych lokali z innych branż niż jednego dużego w jednej branży.

W razie niepowodzenia pozostanie nam drugi interes, który będzie cały czas przynosił dochody.

Dywersyfikować możemy również produkty i usługi, jakie oferujemy.

Wiele osób utożsamia dywersyfikację jedynie z inwestowaniem pieniężnym.

Jeśli prowadzimy ciastkarnię czy sklep odzieżowy warto zróżnicować asortyment.

W razie nieprzyjęcia się danego rodzaju jedzenia czy ciuchów nie pozostaniemy z dużą ilością bezwartościowego towaru.

Dywersyfikacja taka pozwoli uniknąć nam zatem nietrafienia w trendy oraz pozwoli zarabiać nawet w przypadku drobnych kłopotów z prowadzeniem biznesu.

W ten sposób możemy również dywersyfikować dostawców towaru czy rynek zbytu sprzedając sortyment dla różnych grup społecznych.

Gdy dany dostawca lub grupa klientów zawiodą w dalszym ciągu, wyjdziemy z takiej sytuacji obronną ręką.

Elastycznie zmieniaj poziom dywersyfikacji

Dywersyfikacja środków inwestycyjnych daje również możliwość elastycznego zmieniania jej poziomu.

Jeśli będziemy chcieli skorzystać z dywersyfikacji, możemy zatem dowolnie wybierać jej poziom.

Będzie przykładało się to również na potencjalne zyski.

Możemy samodzielnie zmienić poziom dywersyfikacji na rzecz większego zarobku i mniejszego bezpieczeństwa lub większego bezpieczeństwa i mniejszych zarobków.

Na im więcej części podzielimy nasz kapitał, tym będzie on bardziej bezpieczny.

W takiej sytuacji ryzyko bankructwa czy utraty wszystkich środków jest znacznie mniejsze.

Jeśli zdecydujemy się podzielić kapitał tylko na dwie lub trzy części, ryzyko utraty środków wzrośnie, ale za to będziemy mogli zarobić również nieco więcej w razie udania się biznesu.

W takiej opcji nadal nie grozi nam bankructwo w razie klapy lub upadku biznesu, gdyż nasze środki są podzielone na kilka części.

Dlaczego warto dzielić środki na inwestycję?

Korzyści, jakie płyną z dywersyfikacji środków przeznaczanych na inwestycje, jest wiele.

Pierwszym i zarazem największym plusem jest możliwość uniknięcia bankructwa w razie niepowodzenia inwestycji.

Każda inwestycja niesie ze sobą pewne ryzyko.

Kupując ziemię, może okazać się, że jest ona skażona, a inwestując w wina, może okazać się, że ulegnie ono zniszczeniu.

Im na więcej części podzielmy nasze inwestycje, tym spada ryzyko całkowitego utracenia środków.

W ten sposób nie ryzykujemy całymi środkami, a w razie niepowodzenia będziemy mogli dalej zajmować się prowadzeniem innych biznesów.

W ten sposób uzyskujemy płynność finansową nawet w przypadku problemów inwestycyjnych.

Kolejnym plusem jest elastyczność dywersyfikacji.

Możemy zmienić ją dowolnie do swoich preferencji.

Jeśli zależy nam tylko na wykluczeniu bankructw i dużych zyskach warto kapitał podzielić na 2-3 części.

Jeśli zależy nam na dużym bezpieczeństwie pieniędzy na inwestycję, możemy podzielić na kilka – kilkanaście części i wykorzystać je do wielu niezależnych biznesów.

Z dywersyfikacji może korzystać każda osoba niezależnie od budżetu, jaki posiada oraz rodzaju inwestycji.

Możemy również stosować dywersyfikację przy potencjalnie bezpiecznych inwestycjach jak np. zakup złota.

W wypadku spekulacji kursami czy kradzieży fizycznych monet w dalszym ciągu nie tracimy całego majątku.

Dywersyfikacja to jeden z podstawowych filarów inwestowania i prowadzenia biznesu.

Zdecydowanie warto zastanowić się nad nią i jej kształtem, jeśli zamierzamy inwestować pieniądze lub prowadzić biznes, gdyż jest to jedne z najlepszych zabezpieczeń kapitału.

JAK ZARABIAĆ PIENIĄDZE