STRONA GŁÓWNA » PROMOCJE BANKOWE – JAK NA NICH ZARABIAĆ?

PROMOCJE BANKOWE – JAK NA NICH ZARABIAĆ?

Klienci banków mogą korzystać z różnego rodzaju ofert promocyjnych, w ramach których otrzymują nagrody pieniężne bądź rzeczowe. Czym są promocje bankowe i kiedy warto się nimi zainteresować? Czy możliwe jest zarabianie na promocjach bankowych?

Jak zdobyć prezenty za otwarcie konta bankowego i innych produktów (lokat, kart kredytowych, rachunków oszczędnościowych)?

W jakim celu bank organizuje akcje promocyjne?

Promocje bankowe to różnego typu oferty, w ramach których klient może pozyskać nagrodę w formie pieniężnej bądź bezgotówkowej. Najczęściej polegają one na założeniu określonego produktu finansowego, na przykład konta osobistego lub lokaty.

Oferty promocyjne mają na celu przyciągnięcie klienta, który jednocześnie może z nich czerpać spore korzyści, zwłaszcza jeśli i tak planował założyć wybrany produkt.

Można więc powiedzieć, że na czerpią z nich obie strony umowy – zarówno bank, jak i klient. Przy obecnej konkurencji rynkowej banki w coraz większym stopniu muszą walczyć o klienta.

Przeniesienie konta czy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia nie stanowi dziś żadnego problemu, dlatego bank musi zrobić wszystko, aby z jednej strony zatrzymać klienta, z drugiej strony – by pozyskać nowego.

Mniejsze znaczenie mają natomiast kwestie zarobkowe. Bank może czerpać korzyści finansowe, jednak generowane w ramach promocji zyski nie są aż tak wysokie.

Głównym celem banku jest natomiast wzbudzenie u klienta zainteresowania nie tylko produktem promocyjnym, lecz również innymi, które ten posiada w swojej ofercie.

Co natomiast zyskuje klient, korzystając z promocji bankowych?

Oczywistym jest to, że po podjęciu określonych działań może otrzymać nagrodę. Jednocześnie ma możliwość przetestowania nowych produktów bankowych, co jest szczególnie istotne w przypadku poszukiwania idealnych rozwiązań dla siebie.

Promocje bankowe nie są co prawda sposobem zarobkowania – trudno bowiem utrzymać się wyłącznie zakładając kolejne produkty – jednak dzięki nim można osiągnąć dodatkowy dochód.

Czasami jest on stosunkowo wysoki i wynosi nawet kilka tysięcy złotych. Niemniej jednak większość klientów zarabia miesięcznie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Nagrody mogą mieć także charakter rzeczowy – najczęściej banki oferują:

 • pendrive,
 • kubki termiczne,
 • sprzęty elektroniczne.

Klienci mogą również otrzymać bony czy vouchery do sklepów, instytucji kultury czy salonów urody, których termin ważności wynosi zazwyczaj minimum pół roku.

Jakie są rodzaje promocji bankowych?

Promocje bankowe nie są pojęciem jednolitym – każda instytucja oferuje konkretne produkty na własnych zasadach. Niemniej jednak można wyszczególnić pewne ich grupy, które spotykane są najczęściej.

Mowa o koncie osobistym, oszczędnościowym, czy o karcie kredytowej. Czasami zdarzają się również oferty pożyczek.

Konta osobiste

Klienci bardzo często decydują się skorzystać z oferty konta osobistego – posiada je dziś niemal każdy, dokonując za jego pomocą rozliczeń bezgotówkowych.

W jaki sposób działają tego typu promocje? Otóż klient zakłada konto, na którym przechowywana jest określona suma pieniędzy. Najczęściej w ramach promocji może on korzystać z rachunku za darmo, a dodatkowo, spełniając określone umową warunki, uzyska nagrodę.

Przykładowo, jeśli jego miesięczne wpływy na rachunek będą wynosiły X tysięcy złotych, dostanie od banku w prezencie 100 zł. Banki natomiast mogą korzystać z pieniędzy ulokowanych na koncie, a także w niektórych przypadkach generować dochody.

Czasami bowiem klient, który nie spełni warunków umownych, nie tylko nie otrzyma nagrody, lecz będzie musiał dodatkowo ponieść koszty. Dobrym przykładem jest niezrealizowanie określonej liczby transakcji bezgotówkowych – wtedy zostaje naliczona opłata za korzystanie z konta.

Lokaty i konta oszczędnościowe

Produktami podobnymi do konta osobistego są lokaty oraz rachunki oszczędnościowe. Niemniej jednak w tym przypadku klienci nie otrzymują nagród pieniężnych czy rzeczowych, natomiast korzystają z podwyższonego oprocentowania.

Jest to bardzo istotny aspekt dla osób, które chciałyby zainwestować posiadane środki pieniężne, lecz jednocześnie stronią od ryzyka. Lokata wydaje się jedną z najbezpieczniejszych opcji, pozwalając tym samym generować zyski.

Ponadto lokatę oraz konto oszczędnościowe klienci najczęściej zakładają w tym samym banku, co konto osobiste. Dlatego też dla instytucji bankowych tak istotne jest pozyskanie klienta na tego typu produkty.

Karta kredytowa

Innym produktem często oferowanym przez banki w ramach akcji promocyjnych są karty kredytowe. Przypominają one nieco zwykłe karty płatnicze, jednak klient nie korzysta ze środków własnych, a „pożycza” je od banku.

Jednocześnie ciąży na nim obowiązek spłaty zadłużenia wraz z odsetkami. Promocje polegają natomiast na przyznaniu nagrody o stosunkowo dużej wartości.

Czasami premią dla klienta jest niższe oprocentowanie karty, w ramach którego płaci mniejsze odsetki. Dla banku udostępnienie klientowi karty kredytowej jest oczywiście sposobem na wygenerowanie dochodu.

Nie otrzyma jej jednak każdy – pracownicy banku uprzednio sprawdzają zdolność kredytową potencjalnego klienta.

Jakie są najczęstsze warunki promocji?

Każdy bank organizuje akcje promocyjne na własnych warunkach, nawet jeśli w ofercie znajdują się podobne produkty. Warunki te uzależnione są przede wszystkim od charakteru produktu, jaki może wybrać klient. W przypadku kont osobistych wymaga się:

 • otrzymywania regularnych wpływów na rachunek,
 • otrzymywania wpływów w określonej wysokości każdego miesiąca,
 • dokonywania wyznaczonej ilości transakcji bezgotówkowych,
 • dokonywania płatności kartą – na określoną kwotę bądź w określonej liczbie transakcji,
 • korzystania z aplikacji mobilnej banku,
 • zalogowania się bankowości internetowej,
 • dokonywania płatności BLIK-iem,
 • dokonywania płatności telefonem.

Tymczasem w przypadku karty kredytowej banki najczęściej wymagają dokonania określonej ilości transakcji. Oznacza to, że aby otrzymać nagrodę, klient będzie musiał wykorzystać przynajmniej część przyznanego mu limitu w danym okresie rozliczeniowym.

Klienci w niemal każdym przypadku muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych. Co to oznacza? Wbrew pozorom nie chodzi o przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, lecz wyłącznie o możliwość przedstawienia klientowi szerszej oferty banku.

Zazwyczaj konsultant kontaktuje się z nim telefonicznie bądź mailowo, proponując konkretny produkt. Jednocześnie klienci muszą wyrazić zgodę na zwolnienie instytucji z tajemnicy bankowej.

Jest to o tyle istotne, że akcje promocyjne zazwyczaj organizowane są razem z innymi podmiotami, w tym firmami komercyjnymi. Zwolnienie z tajemnicy pozwala sprawdzić, czy klient spełnił warunki otrzymania nagrody.

Jak zostać uczestnikiem promocji bankowej?

Promocje bankowe przyciągają spore grono klientów, jednak pozostaje pytanie, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z nich skorzystać? Podstawowym zadaniem jest znalezienie konkretnej, interesującej danego klienta oferty.

Należy przy tym rozważyć możliwość wywiązania się z umowy, tak aby móc odebrać nagrodę bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Banki organizują promocje cyklicznie, jednak czasami są one skierowane wyłącznie do nowych, innym razem do stałych klientów. Ponadto wiele ofert jest ograniczonych czasowo bądź limitowanych, zwłaszcza jeśli chodzi o te najkorzystniejsze z punktu widzenia klienta.

Po wyborze odpowiedniej oferty można przejść do dopełnienia niezbędnych formalności. Mowa oczywiście o podpisaniu z bankiem stosownej umowy. Klient może to uczynić na kilka sposobów:

 • logując się do bankowości internetowej,
 • bezpośrednio w oddziale banku,
 • za pośrednictwem kuriera,
 • poprzez video rozmowę z konsultantem,
 • za pomocą selfie,
 • przez SMS.

Po podpisaniu umowy wystarczy tylko spełnić warunki danej promocji, aby móc otrzymać nagrodę. Jej odbiór następuje bezpośrednio w oddziale, poprzez przekaz pocztowy, a gotówka zazwyczaj przekazywana jest wprost na konto.

Jak mądrze korzystać z promocji bankowych?

Banki próbują przyciągnąć klientów na różne sposoby, oferując im ciekawe promocje. Niemniej jednak w reklamach internetowych czy telewizyjnych zazwyczaj podają jedynie szczątkowe informacje dotyczące konkretnej oferty.

Klienci muszą być więc wyczuleni na różne aspekty związane z promocjami bankowymi, tak aby przede wszystkim na nich nie stracić. Mądre korzystanie z promocji polega na:

 • dokładnej analizie oferty, a więc zapoznaniu się ze wszystkimi jej warunkami,
 • wyborze w pełni zrozumiałych ofert,
 • wnioskowaniu wyłącznie o potrzebne w danym czasie produkty,
 • oszacowaniu kosztów, które ewentualnie będzie trzeba ponieść,
 • zapoznaniu się z polityką promocyjną konkretnego banku.

Jak maksymalizować zyski z promocji?

Dochody wygenerowane w ramach promocji bankowych nie są na tyle wysokie, aby stanowiły jedynie źródło zarobku. Niemniej jednak niektórzy klienci banków zarabiają miesięcznie nawet kilkaset złotych, co stanowi już pewien wkład w domowy budżet stosunkowo niskim kosztem.

Pozostaje jednak pytanie, jak maksymalizować zyski z promocji bankowych? Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim bieżące śledzenie dostępnych ofert.

Niektórzy biorą udział we wszystkich możliwych promocjach, choć jak wspomniano, trzeba to robić z głową i wyczuciem. Można jednak wybrać takie, które dają największą sposobność zarobkowania.

Na szukanie ofert trzeba poświęcić sporo czasu, a jednocześnie pamiętać, że wiele z nich podlega limitowaniu, zatem chcąc podpisać umowę, trzeba się pospieszyć.

Sposobem na zwiększenie zysków jest również branie udziału w programach poleceń. Większość banków premiuje klientów, którzy polecają konkretne produkty swoim znajomym bądź członkom rodziny.

Na programach poleceń można sporo zarobić, jednak poszukiwanie nowych klientów wymaga poświęcenia sporej ilości czasu i wyrobienia sobie pewnej sieci kontaktów.

Klienci, chcąc maksymalizować zyski, powinni również kontrolować okresy karencji. Wskazują one, po jakim czasie dana osoba ponownie może skorzystać z oferty promocyjnej, będąc traktowana na przykład jako nowy klient.

Metody promocji stosowane przez banki

Banki najczęściej nie organizują akcji promocyjnych we własnym zakresie, korzystając z usług firmy zewnętrznej.

Dobrym przykładem są różnego rodzaju poczytne blogi finansowe, na których można znaleźć informacje o nowych, ciekawych ofertach, a także dedykowaną stronę, za pomocą której można wnioskować o wzięcie udziału w promocji.

Dla instytucji bankowych takie rozwiązanie jest przede wszystkim sposobem na pozyskanie klienta bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów.

Dlatego też w wielu przypadkach klient, chcąc skorzystać z oferty promocyjnej, zobowiązany jest postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na dedykowanej stronie.

Nie ma natomiast możliwości podpisania umowy w oddziale banku bądź poprzez infolinię, gdyż promocja ma wymiar wyłącznie internetowy.

Odebranie nagrody i rezygnacja z produktu

Klienci, którzy skorzystali z oferty danego banku i zdążyli już odebrać nagrodę, często zastanawiają się, czy mogą zamknąć konto/lokatę lub zrezygnować z karty kredytowej.

Otóż klient zawsze ma możliwość złożenia rezygnacji poprzez wypowiedzenie umowy. Takie działanie najczęściej ma miejsce w przypadku osób, które chciałyby jak najwięcej zarobić na promocjach bankowych.

W ramach funkcjonowania wolnego rynku każdy ma prawo zrezygnować z produktu bankowego w dowolnym momencie. Należy jednak mieć na uwadze następujące aspekty:

 • wyrównanie do zera salda konta,
 • spłata należności z tytułu posiadania karty kredytowej,
 • wycofanie zgód marketingowych,
 • spełnienie warunków bezpłatności karty/konta w okresie rezygnacji,
 • dokonanie wszelkich opłat w okresie wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy można wysłać poprzez:

 • bankowość internetową,
 • tradycyjny przekaz pocztowy,
 • wizytę w oddziale banku,
 • rozmowę telefoniczną z konsultantem.

Częste pytania i wątpliwości związane z promocjami bankowymi

Promocje bankowe nie zawsze są przejrzyste i klarowne dla klientów. Czasami na ich tle pojawia się ze strony klientów wiele pytań, wątpliwości czy nawet problemów. Najczęściej pytania dotyczą:

 • zarządzania przez bank danymi osobowymi,
 • kosztów związanych ze skorzystaniem z danej oferty,
 • ukrytych w umowie haczyków.

Banki nie sprzedają danych osobowych swoich klientów, jednak wykorzystują je, aby wysyłać informacje o nowych produktach czy promocjach. Klienci często boją się, że ich skrzynka mailowa będzie przepełniona wiadomościami od banku, a oni sami będą odbierać po kilka telefonów każdego dnia.

Warto jednak mieć na uwadze, że istnieją sposoby, aby uniknąć takowego „spamu”, ponadto większość banków informuje klientów o swojej ofercie w rozsądnie, nie nadwyrężając ich cierpliwości.

Jak natomiast uniknąć ukrytych w umowie haczyków? Otóż nie pozostaje nic innego, jak uważnie zapoznać się z jej treścią. Banki mogą warunkować przyznanie nagrody na różne sposoby, dlatego należy dokładnie przeczytać, kiedy może zostać ona przekazana.

Warto też pamiętać, że korzystanie z promocji bankowych jest darmowe, choć w przypadku niespełnienia pewnych warunków umownych klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami.

Najczęstsze problemy dotyczące promocji bankowych

Klienci korzystający z promocji bankowych rzadko zgłaszają nieprawidłowości, jednak warto wiedzieć, jak prawidłowo na nie zareagować. Jednym z problemów jest nieotrzymanie przez uprawnionego nagrody.

Sytuacja ta może wynikać ze stopnia skomplikowania obsługi technicznej – innymi słowy, bank nie nadąża z przyznawaniem nagród swoim klientom.

Z drugiej strony, należy upewnić się odnośnie spełnienia wszelkich warunków umownych oraz wypełnienia dokumentacji w prawidłowy sposób. Czasami bowiem brakuje pewnych danych, dlatego bank nie może przyznać nagrody.

Pracownik instytucji organizującej promocję powinien skontaktować się z klientem. Ten natomiast ma możliwość złożenia reklamacji i wysłania przez bankowość internetową bądź przekazania bezpośrednio w oddziale.

Jeśli natomiast klient nie otrzyma linku, w którym powinien wpisać numer konta, na jaki ma zostać przekazana nagroda, może on skontaktować się z organizatorem bądź złożyć reklamację.

Korzystając z promocji bankowych, czasem może zdarzyć się sytuacja, że nie wszystkie formalności zostaną dopełnione po stronie organizatora.

Choć są to sytuacje rzadkie, to jednak klient powinien wiedzieć, że najlepszym sposobem reagowania jest złożenie reklamacji bądź nawiązanie kontaktu z osobą wyszczególnioną w umowie.

Warto zwrócić uwagę na to, kto w rzeczywistości jest organizatorem konkursu – to z nim należy kontaktować się w sytuacji budzącej wątpliwości.

Jak się okazuje, organizatorem niekoniecznie będzie bank, dlatego kontaktowanie się z jego pracownikiem na przykład za pośrednictwem infolinii nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Klienci korzystający z promocji powinni pamiętać o jeszcze jednej, bardzo istotnej kwestii. Czasami bowiem nagrody przyznawane są z pewnym opóźnieniem, na przykład dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym spełnione zostaną warunki do ich otrzymania.

Tego typu informacje powinny oczywiście znaleźć się w ofercie banku oraz w umowie, dlatego warto szczegółowo zapoznać się z dokumentacją. Pozwoli to nie tylko rozsądnie korzystać z promocji, lecz również uniknąć zbędnego stresu.

JAK ZARABIAĆ PIENIĄDZE